10.11.2010 11:39

130. výročie Reformovaného cirkevného zboru a fílie ECAV v Humennom

130. rokov od založenia "Spojenej protestantskej dcérocirkvi v Humennom" slávili cirkevné zbory Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Kresťanský cirkevný zbor v Humennom a Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Kladzanoch - fília v Humennom. O ich spojení v roku 1880 sme uvádzali už v zverejnenej I. časti "KRONIKA Reformovaného cirkevného zboru v Humennom". Na slávnostných Bohoslužbách v plnom kostole veriach oboch vierovyznaní sa zúčastnili aj zástupcovia Reformovaného cirkevného zboru z družobného mesta Mátészalka z Maďarska na čele s pánom farárom György Nagyom, zástupcovia mesta Humenné MUDR. Vladimír Kostilník, primátor s pani manželkou a RNDr. Mária Cehelská, zástupca primátora s manželom. Z cirkevných hodnostárov to bola sestra Mária Meňkyová, seniorka Michalovského reformovaného seniorátu a senior ECAV - Ján Bakalár.

Veriacich a účastnikov slávnostnej Bohoslužby

privítal kurátor reformovaného cirkevného zboru v Humennom Michal Babinčák a sestra presbyterka Valéria Csontosová za ECAV fíliu v Humennom.

Piesňou "Ó prídže, príďže leto Pána..."  sa ozýval chorál v malom kostolíku. Zo slova Božieho čítala sestra farárka ECAV Mária Juhásová z Kladzian  ako aj úvodnú modlitbu. Brat farár Ľubomír Kordoš - ECAV z Pozdišoviec sa tiež zúčastnil tejto slávnosti. Po tom zaspieval evanjelický spevokol z Kladzian.

Kázeň, modlitbu Pánovu a požehnanie držala seniorka Mária Meňkyová.

 Zborový spevokol reformovaného zboru z Trhovišťa zaspieval dve piesne...

Po piesni "Boh je naša láska..." mal príhovor a požehnanie brat senior ECAV Ján Bakalár.

Záverečnou piesňou "Kráľ večný nás požehnaj..." sa ukončili bohoslužby.

Po nich nasledovala druhá časť - Konferencia "Minulosť nás spája - budúcnosť zaväzuje" - II. ročník. Otvorenie konferencie pripadlo administrátorovi humenského cirkevného zboru, bratovi farárovi Pavlovi Kačkošovi z Trhovišťa.

Prezentáciu "KRONIKY" - stručná história cirkevného zboru a Hornozemplínskeho seniorátu predniesol presbyter a seniorátny svetsky sudca Arpád Csontos. Snahy slovenských kalvínov o samostatný seniorát vo svojom referáte priblížila sestra presbyterka ECAV, fílie v Humennom Valéria Csontosová

O duchovnom živote v súčasných slovenských seniorátoch referovala za Michalovský seniorát, sestra seniorka reformovanej cirkvi Mária Meňkyová,

a za Ondavsko - hornádsky seniorát kurátorka košického slovenského cirkevného zboru, sestra Jolana Čopová v zastúpení brata seniora J. Brecku.

O misijnej a diakonickej práci v šarišsko - zemplínskom senioráte ECAV porozprával veľadôstojný pán senior ECAV Ján Bakalár. Záver a vyhodnotenie vykonal administrátor humenského cirkevného zboru a farár Pavol Kačkoš z Trhovišťa. Po ukončení sa všetci veriaci odobrali do Mestského kultúrneho strediska v Humennom, kde bolo pripravené malé občerstvenie sestrami našich cirkevných zborov v Humennom, ako aj pohostinstvom Pavla Haragaľa.

Ďakujeme Pánu Bohu, že nám dovolil zúčastniť sa takéhoto zhromaždenia. Nech nám dáva sílu a zdravie, aby sme Ho mohli velebiť svojou prácou. Nech Boh žehná všetkým, ktorí sa zúčastňujú na práci v Jeho vinici.

—————

Späť


Kontakt

Arpád Csontos, zástupca kurátora

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
- Reformovaný cirkevný zbor v Humennom
Osloboditeľov 69
066 01 Humenné


+421566495287 - Mgr. Pavol Kačkoš - farár
+421910224889 - Michal Babinčák, kurátor
+421949452534 - Arpád Csontos, zást. kurátoraAnketa

Páčia sa Vám naše nové stránky?

áno, veľmi (324)
65%

áno (39)
8%

nie, nepáčia sa mi (82)
16%

je mi to jedno (56)
11%

Celkový počet hlasov: 501