24.06.2014 18:52

Dievčenský spevokol RTVS

Najvydarenejšia akcia v tomto roku.

Brat Mgr. Pavol Kačkoš, náš pán farár - administrátor, s reformovaným bratom dirigentom Mgr. art. Adriánom Kokošom,

 tohoto krásneho dievčenského speváckeho zboru predviedli v našom kostole úžasné predstavenie zborového spevu.

Vybrané piesne a program je hodný skutočných profesionálov:

Za prítomnosti primátorky mesta a poslankyne Národnej rady - PhDr. Jany Vaľovej,  Mgr. ThLic. PaeDr. o. Martina Zlackého, grécko-katolíckeho dekana, farára a protopresbytera, správcu farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky v meste Humenné, Mgr. Františka Mariňáka, dekana - farára rímskokatolíckej farnosti Všetkých svätých v Humennom a brata  dekana Mitr. prot. Mgr. Petra Humeníka, dekana  a správcu farnosti Pravoslávnej cirkevnej obci v Humennom,

ktorých privítal brat farár Pavol Kačkoš

za účastí veriacich všetkých denominácii v meste Humenné, obdržali dievčatá dlhotrvajúci aplauz. Jedným slovom sa nedá opýsať celková atmosféra v našom kostole, pretože všetci zadržiavali dych pri spevoch zboru ako aj sóla.

Dievčenský spevácky zbor ako aj sólistky, dopravádzala na klavíry - Ivica Neshybová

umelecké slovom z básni Milana Rúfusa mala Barborka Tallová

a sólom z kazateľnice spevom "Otče náš" obohatila naše duše - Radoslava Mičová

Na záver brat farár Pavol Kačkoš, poďakoval v mene nášho Reformovaného cirkevného zboru všetkým, ktorí sa pričinili o úspech tohoto podujatia. Vďaka patrí aj sestrám nášho zboru, ktoré pripravili občerstvenie v podobe napečených zákuskov a ktoré si dievčatá veľmi pochvaľovali.

Aj náš Pán sa určite tešil z krásnych náboženských piesni v podaní "Dievčenského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu".

Vďaka Vám

 

—————

Späť


Kontakt

Arpád Csontos, zástupca kurátora

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
- Reformovaný cirkevný zbor v Humennom
Osloboditeľov 69
066 01 Humenné


+421566495287 - Mgr. Pavol Kačkoš - farár
+421910224889 - Michal Babinčák, kurátor
+421949452534 - Arpád Csontos, zást. kurátoraAnketa

Páčia sa Vám naše nové stránky?

áno, veľmi (324)
65%

áno (39)
8%

nie, nepáčia sa mi (82)
16%

je mi to jedno (56)
11%

Celkový počet hlasov: 501