05.05.2019 10:30

Ekumenické služby Božie k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika

K 100. -mu výročiu úmrtia M. R. Štefánika sa uskutočnili v Reformovanom kostole ekumenické služby Božie. Brat farár P. Kačkoš prítomných privítal prítomných textom zo žalmu. Potom prítomných brata vikára M. Zlackého, pána primátora M. Merička ako aj veriacich všetkých náboženských spoločenstiev v Humennom a okolí, privítal brat kurátor M. Babinčák.

 Fotka Arpáda Pavla Csontosa.Fotka Arpáda Pavla Csontosa.

 Fotka Arpáda Pavla Csontosa.Fotka Arpáda Pavla Csontosa.

Služby Božie pokračovali zaspievaním úvodnej piesne č. 592 z Reformovaného spevníka: "Ó svätý Bože, čuj naše hlasy...". Po zaspievaní piesne sestra Alžbetka Gajarská predniesla báseň "Pocta Štefánikovi" od Šovca.

Fotka Arpáda Pavla Csontosa.Fotka Arpáda Pavla Csontosa.

Po nej následovala pieseň ECAV - "Chvála Tebe Bože náš...". Sestra farárka M. Juhásova oboznámila prítomných v krátkosti so životom M. R. Štefánika a pokračovala spievaním žalmu. Kázňou o Jozefovi a jeho bratoch v porovnaní so životom M. R. Štefánika, pokračoval v kázni brat farár P. Kačkoš. O ťažkých životných skúškach v oboch životoch a ich snoch...jeden ako vykladateľ a druhý, ako uskutočňovateľ porovnával v ich životných osudoch.

Fotka Arpáda Pavla Csontosa.

Potom pán riaditeľ hvezdárne Igor Kudzej, predstavil M. R. Štafánika ako hvezdára, a meteorológa, ktorý prispel za svoj krátky život k výsledkom, najmä pri sledovaní zatmení slnka, ako aj meteorológie počas 1. svetovej vojny.

Fotka Arpáda Pavla Csontosa.

K slávnostnému aktu sa pripojil aj brat vikár gréckokatolíckej cirkvi M. Zlacký, krátkym príhovorom a tiež aj brat farár Chrapa, z rímskokatolíckej cirkvi.

                                    Fotka Arpáda Pavla Csontosa.Fotka Arpáda Pavla Csontosa.

Záverečná pieseň "Kto za pravdu horí..." a Áronovským požehnaním, koré spievala sestra farárka Juhásová, sa ukončili tieto slávnostné Bohoslužby, ktoré mali tiež pripomenúť, že v roku 1934, kedy na námestí v Humennom sa inštalovala impozantná socha M. R. Štefánika uskutočnili sa služby Božie, tiež v našom kostole na ktorých mal účasť s kázňou biskup Evanjelickej církvy augsburského vyznania P.V. Čobrda.

—————

Späť


Kontakt

Arpád Csontos, zástupca kurátora

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
- Reformovaný cirkevný zbor v Humennom
Osloboditeľov 69
066 01 Humenné


+421566495287 - Mgr. Pavol Kačkoš - farár
+421910224889 - Michal Babinčák, kurátor
+421949452534 - Arpád Csontos, zást. kurátoraAnketa

Páčia sa Vám naše nové stránky?

áno, veľmi (324)
65%

áno (39)
8%

nie, nepáčia sa mi (83)
17%

je mi to jedno (56)
11%

Celkový počet hlasov: 502