28.09.2014 11:49

Spomienka na Ladislava RÉZ -a

Naši veriaci ako aj obyvatelia mesta si určite všimli, že Reformovaný kostol na ulici Osloboditeľov dostáva nový šat. Vnútrajšok kostola je už pekne obnovený a teraz je rad aj na investičných akciách v súvislosti s prístavbou, kde vznikli sociálne zariadenia a kancelária.

Je to vďaka členom cirkevného zboru, kresťanov Reformovanej a Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, ale aj štedrej pomoci nášho mesta, ktoré nás podporuje významnými dotáciami.

Ďakujeme členom mestského zastupiteľstva i vedeniu mesta, že z rozpočtu mesta podporujú všetky registrované cirkvi.

Ladislav Réz v poradi druhý misijný farár, prišiel do Humenného v roku 1896 a slúžil do roku 1902. Potom ho zvolili za farára v Rožňave, kde pôsobil do svojej smrti v roku 1924. Má významné zásluhy nielen na poli cirkevnom, ale aj občianskom. Veď kostolná veža je dielom jeho iniciatívy. V archíven nášho zboru je zachovaná žiadosť o finančný príspevok na jej stavbu, priamo panovníkovi Františkovi Jozefovi, ktorý osobne prispel na jej výstavbu 200.- forintami.

 

Kópia titulnej strany listu

 

Ladislav Réz si uvedomoval veľkú silu a dôležitosť informácií. Od svojho príchodu sa usiloval založiť miestne noviny. To sa mu aj podarilo až koncom roka 1901, kedy vyšlo prvé číslo týždenníka „HOMONNA és VIDÉKE” (Humenné a vidiek), ktorých bol šéfredaktorom. Všetky ročníky novín sa zachovali dodnes a sú zdrojom neoceniteľných informácií až do svojho zániku v roku 1918.

Nemôžeme nespomenúť ako pre nás najdôležitejšie dielo „Drugethovci a reformácia v Humennom” vydaný v roku 1899. Je to jedno z najdôležitejších diel, ktoré sa zaoberajú históriou reformácie v našom regióne.

Už v roku 1897 inicioval založenie „Ženského dobročinného spolku”, ktorý pracoval na občianskom základe a jeho členkami boli ženy bez ohľadu na konfesijnú príslušnosť. Stanovy spolku so zápisnicami od roku 1897 do roku 1913 sú tiež zachované v archíve Reformovaného zboru.

Jeho plodný, prácou naplnený život pokračoval aj v Rožňave. Bol prvým reformovaným farárom v tomto zbore a už v roku 1905 bol postavený jeden z najkrajších reformovaných kostolov vo vtedajšom Uhorsku.

A práve v polovici mesiaca september sa delegácia reformovaného zboru z Humenného spolu s farárom – administrátorom Mgr. Pavlom Kačkošom, zúčastnila spomienkovej slávnosti pri príležitosti 90. výročia úmrtia Ladislava Réza.

V rožňavskom kostole bola inštalovaná výstava zo života a diela tohoto významného farára, ktorý bol dlhé roky hlavným zapisovateľom vtedajšieho Predtisského dištriktu, šéfredaktorom celoštátneho cirkevného časopisu „Református egyház és iskola” (Reformovaná cirkev a škola).

V Rožňave bol až do svojho predčasného úmrtia členom mestského zastupiteľstva, predsedom „Rožňavského umeleckého spolku”, spoluzakladateľom mestského múzea, ktoré dodnes funguje. Bol obdarený vynikajúcim rečníckym talentom a tu nás čakalo prekvapenie v podobe daru rožňavského zboru. Jeho kázeň s modlitbami úvodnej bohoslužby v Humennom dňa 11. júna 1896 sa v našom archíve nenachádzala. A práve tento dar, spolu s venovaním od rožňavského presbytéria obohatil písomnosti v našom humenskom zbore.

Ladislav Réz si uvedomoval veľkú silu a dôležitosť informácií. Od svojho príchodu sa usiloval založiť miestne noviny. To sa mu aj podarilo až koncom roka 1901, kedy vyšlo prvé číslo týždenníka „HOMONNA és VIDÉKE” (Humenné a vidiek), ktorých bol šéfredaktorom. Všetky ročníky novín sa zachovali dodnes a sú zdrojom neoceniteľných informácií až do svojho zániku v roku 1918.

Nemôžeme nespomenúť ako pre nás najdôležitejšie dielo „Drugethovci a reformácia v Humennom” vydaný v roku 1899. Je to jedno z najdôležitejších diel, ktoré sa zaoberajú históriou reformácie v našom regióne.

Už v roku 1897 inicioval založenie „Ženského dobročinného spolku”, ktorý pracoval na občianskom základe a jeho členkami boli ženy bez ohľadu na konfesijnú príslušnosť. Stanovy spolku so zápisnicami od roku 1897 do roku 1913 sú tiež zachované v archíve Reformovaného zboru.

Jeho plodný, prácou naplnený život pokračoval aj v Rožňave. Bol prvým reformovaným farárom v tomto zbore a už v roku 1905 bol postavený jeden z najkrajších reformovaných kostolov vo vtedajšom Uhorsku.

A práve v polovici mesiaca september sa delegácia reformovaného zboru z Humenného spolu s farárom – administrátorom Mgr. Pavlom Kačkošom, zúčastnila spomienkovej slávnosti pri príležitosti 90. výročia úmrtia Ladislava Réza.

V rožňavskom kostole bola inštalovaná výstava zo života a diela tohoto významného farára, ktorý bol dlhé roky hlavným zapisovateľom vtedajšieho Predtisského dištriktu, šéfredaktorom celoštátneho cirkevného časopisu „Református egyház és iskola” (Reformovaná cirkev a škola).

V Rožňave bol až do svojho predčasného úmrtia členom mestského zastupiteľstva, predsedom „Rožňavského umeleckého spolku”, spoluzakladateľom mestského múzea, ktoré dodnes funguje. Bol obdarený vynikajúcim rečníckym talentom a tu nás čakalo prekvapenie v podobe daru rožňavského zboru. Jeho kázaeň s modlitbami úvodnej bohoslužby v Humennom dňa 11. júna 1896 sa v našom archíve nenachádzala. A práve tento dar, spolu s venovaním od rožňavského presbytéria obohatil písomnosti v našom humenskom zbore.

My sme zase venovali rožňavskému cirkevnému zboru na DVD nosiči slovenský preklad diela „Drugethovci a reformácia v Humennom” ako aj „KRONIKU” spracovanú a väčšinou preloženú z maďarského jazyka od roku 1880 do roku 2007, nášho humenského cirkevného zboru, ktorá na svoje tlačové ešte len čaká....

Bohoslužba a príhovory v kostole i na cintoríne odzneli v maďarskom i slovenskom jazyku. Dojímavé boli slová zborového farára Mgr. Zsolta Buzu PhD, ktorými ocenil prínos Ladislava Réza nielen pre naše zbory, ale pre celú uhorskú i slovenskú reformovanú cirkev.

Slávnostný sľub nových presbiterov rožňavského cirkevného zboru

My sme zase venovali rožňavskému cirkevnému zboru na DVD nosiči slovenský preklad diela „Drugethovci a reformácia v Humennom” ako aj „KRONIKU” spracovanú a väčšinou preloženú z maďarského jazyka od roku 1880 do roku 2007, nášho humenského cirkevného zboru, ktorá na svoje tlačové ešte len čaká....

Bohoslužba a príhovory v kostole i na cintoríne odzneli v maďarskom i slovenskom jazyku.

Poďakovanie za pozvanie predniesol Mgr. Pavol Kačkoš a príhovor za rožňavský cirkevný zbor Mgr. Zsolt Buza PhD.

Dojímavé boli slová zborového farára Mgr. Zsolta Buzu PhD, ktorými ocenil prínos Ladislava Réza nielen pre naše zbory, ale pre celú uhorskú i slovenskú reformovanú cirkev.

Spomienkovej slávnosti sa zúčastnil aj

senior Mgr. Zoltán Orémus s manželkou, abovsko - turnianského seniorátu

 

Hostia prichystali aj občerstvenie v rožňavskej reformovanej škole, kde v družnom pokračovali rozhovore.

 

—————

Späť


Kontakt

Arpád Csontos, zástupca kurátora

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
- Reformovaný cirkevný zbor v Humennom
Osloboditeľov 69
066 01 Humenné


+421566495287 - Mgr. Pavol Kačkoš - farár
+421910224889 - Michal Babinčák, kurátor
+421949452534 - Arpád Csontos, zást. kurátoraAnketa

Páčia sa Vám naše nové stránky?

áno, veľmi (324)
65%

áno (39)
8%

nie, nepáčia sa mi (82)
16%

je mi to jedno (56)
11%

Celkový počet hlasov: 501