03.04.2014 18:18

Stretnutie seniorov

Milá návšteva v Reformovanom cirkevnom zbore

 

Krásny požehnaný deň prežil 1. apríla Reformovaný cirkevný zbor v Humennom spolu so seniormi, ale aj mladšími veriacimi z Michalovského a Ondavsko – hornádskeho seniorátu.

V Reformovanom kostole nás bolo vyše 130 veriacich. Reformovaný, evanjelici ale aj z iných vierovyznaní.

Na úvod prítomných privítali miestne školáčky Annamária Geročová a Olívia Kočišová, ktoré svojimi úvodnými básňami zahájili skutočné stretnutie spriaznených duší.

K tomu v úvode Bohoslužby mohutne zaznela pieseň, ktorej slová sú najmä dnes veľmi aktuálne: „Poď k Ježišovi, poď ešte dnes, srdce mu ako obeť prines ! On z trónu svojho volá ťa dnes, láskavo volá: Poď !“

Úvodnú lekciu a modlitbu predniesol Miroslav Kovaľ, farár v Jenkovciach a seniorátny misijný referent, keď prečítal z Písma svätého 3. kapitolu z 1. knihy Samuelovej.

Na biblický text v kázni slova Božieho nadviazal Pavol Kačkoš, farár – administrátor miestneho cirkevného zboru.

Zamýšľal sa nad posolstvom odkazu vtedy mladého Samuela, ktorý slúžil Hospodinu pod dozorom Eliho. Dozvedáme sa, že slovo Hospodinove bolo vtedy vzácne, čo znamená, že ho bolo nedostatok. A ako to je dnes ? Dnes máme všetci k dispozícii Písmo sväté – Bibliu, najprekladanejšiu knihu všetkých čias, Božie slovo je naozaj dostupné všetkým. Prežívame však vzácnosť Jeho slova tak, ako ho približuje písmo ? V príbehu vidíme dieťa Samuela a staršieho Eliho. A vidíme, že Eliho synovia nežili tak ako sa patrí – v Bohu. Aj dnes chýba nám stredná generácia poznamenaná minulým režimom. Je naozaj namieste skepsa ? Nie, svetlo Božie nebolo zhasnuté, pretože Pán Boh chce osloviť každého z nás, musíme správne reagovať na to, že nás volá tak ako volal Samuela a Abraháma, aby sme vedeli povedať „Tu som !“ a prešli sme o krok ďalej v rodine v cirkvi i spoločnosti. Počúvajme hlas Boží, ktorý nás posilňuje a učme ďalšiu generáciu tomu, že svetlo Božie má zdroj v Kristovi a svetlo Božie preto svieti všetkým nám.

Seniorka Michalovského seniorátu Mária Meňkyová ocenila úsilie domácich veriacich pri rekonštrukcii chrámu. Na tomto príklade vidno, že nie je rozhodujúci počet členov zboru, ale veľa viery, lásky a nádeje čo nám dáva náš Hospodin.

Riaditeľ RE-MI-DIE (Reformovanej misie a diakonie) Marek Kačkoš poďakoval miestnemu cirkevnému zboru za prijatie a poprial všetkým prítomným pekný deň v spoločenstve bratov a sestier.

S históriou a osobnosťami protestantského cirkevného zboru v Humennom prítomných oboznámila presbyterka Evanjelickej cirkvi – filiálky v Humennom Valéria Csontosová. Vyzdvihla najmä tú skutočnosť, že v bratskej láske spoločne budovali a budujú nielen chrám Boží, ale aj duchovný život veriacich oboch konfesií.

Po chutnom obede v naproti stojacej Plzenskej reštaurácii, účastníci navštívili expozíciu Vihorlatského múzea, kde ich sprevádzala zástupkyňa riaditeľa PhDr. Ivana Strakošová. Obdivovali aj výstavu „Karpatská kraslica“, ktorá sa najmä ženám veľmi páčila.

Potom už plný dojmov a vďačnosti za deň naplnený Božím slovom hosťov odviezli autobusy do ich domovov.

—————

Späť


Kontakt

Arpád Csontos, zástupca kurátora

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
- Reformovaný cirkevný zbor v Humennom
Osloboditeľov 69
066 01 Humenné


+421566495287 - Mgr. Pavol Kačkoš - farár
+421910224889 - Michal Babinčák, kurátor
+421949452534 - Arpád Csontos, zást. kurátoraAnketa

Páčia sa Vám naše nové stránky?

áno, veľmi (324)
65%

áno (39)
8%

nie, nepáčia sa mi (82)
16%

je mi to jedno (56)
11%

Celkový počet hlasov: 501