17.02.2014 00:00

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

 

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2014 v našom meste Humenné vyvrcholil dňa 26. januára 2014, kedy sa v gréckokatolíckom farskom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky uskutočnilo Ekumenický deň modlitieb.

Ten sa niesol v znamení Prvého listu Korinťanom 1:1-17 "Je Kristus rozdelený ?".

Táto ekumenická Bohoslužba bola pripravená v Kanade a jej cieľom je spojiť sa v modlitbe Božej rodiny a dediny cez milosť Pána Ježiša Krista, Božiu lásku a spoločenstvo Ducha Svätého.

Prítomné zhromaždenie privítal a pozdravil dekan Martin Zlacký, farár a protopresbyter farnosti.

 

Jednotlivé cirkevné zbory zastupovali a mali aj krátky príhovor na určené témy z Písma svätého:

                                   

zástupca protestantských cirkví - Reformovaného cirkevného zboru a Evanjelickej cirkvi - filiálky Humenné, Arpád Csontos, zástupca kurátora a seniorátny svetský sudca Michalovského seniorátu, ktorý čítal z knihy Starého zákona z proroka Izaiáša 57, 14-19:

                                                                                            

František Mariňák, dekan - farár rímskokatolíckej farnosti Všetkých svätých, mal príhovor na tému zo Žalmu 36, 5-10.

                                        

Dekan Mitr. prot. Mgr. Peter Humeník, správca Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom zase sa prihovoril z 1 listu svätého Pavla Korinťanom 1, 1-17

                                             

dekan Martin Zlacký, farár a protopresbyter farnosti, z evanjelia podľa sv. Marka 9, 33-41

Po prosbách ľudu sa všetci spoločne pomodlili modlitbu nášho Pána a po požehnaní duchovnými otcami sa veriaci rozchádzali s radosťou v srdci za pekne prežité spoločenstvo v kresťanskom kruhu.

—————

Späť


Kontakt

Arpád Csontos, zástupca kurátora

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
- Reformovaný cirkevný zbor v Humennom
Osloboditeľov 69
066 01 Humenné


+421566495287 - Mgr. Pavol Kačkoš - farár
+421910224889 - Michal Babinčák, kurátor
+421949452534 - Arpád Csontos, zást. kurátoraAnketa

Páčia sa Vám naše nové stránky?

áno, veľmi (324)
65%

áno (39)
8%

nie, nepáčia sa mi (82)
16%

je mi to jedno (56)
11%

Celkový počet hlasov: 501